Inženýrská činnost ve výstavbě

                    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

                    - projednání dokumentace pro územní řízení s vlastníky dotčených pozemků, orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury

                    - doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření

                    - vypracování a podaní žádosti o umístění stavby, účast na veřejném projednání stavby

                    - zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

                    STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

                    - projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury

                    - doplnění podkladů pro stavební povolení dle obdržených vyjádření

                    - vypracování a podání žádostí o stavební povolení

                    - zajištění pravomocného stavebního povolení

Projektování telekomunikačních liniových staveb

                    - optické telekomunikační stavby

                    - metalické telekomunikační stavby

                    - metropolitní optické sítě

Projektování slaboproudých bezpečnostních systémů

                    - EPS - elektrická požární signalizace

                    - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy)

                    - CCTV - kamerové systémy

                    - strukturovaná kabeláž

                    - PA - public address - ozvučení

                    - jednotný čas

                    - vyvolávací systémy

                    - ACS - systémy kontroly vstupu

                    - systémy sestra - pacient

© Copyright Jaromír Červenka