TDI - Technický dozor investora

 

Technický dozor investora je kontrolní činnost, kterou sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.

 

Technický dozor investora provádíme pro stavby:

Liniové telekomunikační sítě

Metropolitní optické sítě

Slaboproud – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (EZS), kamerové systémy, elektrická požární signalizace, strukturovaná kabeláž atd.